Home

FUNKARNAFunkarna är ett lekfullt kommunikationstöd som har byggt in funktionalitet ur de autonomistödjande metoderna Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.


När du använder Funkarna blir det enkelt att använda en autonomistödjande kommunikation. Funkarna kan användas i lärande, vardag och i stöd och behandling.

HUR KAN MAN ANVÄNDA FUNKARNA?Med Funkarna blir det enkelt att göra barn delaktiga. Du kan använda dem för att hjälpa barn att förstå och lära. De kan användas för att ge struktur och strategistöd och som förståelsestöd, bl a för att utforska hur barnet förstått något.


Det kan kännas enklare och roligare att prata både genom och till en figur. Funkarna ger ett visuellt stöd som gör det enkelt att hålla fokus på den fråga den figur man har framför sig representerar.


De sju blå Funkarna, Vadi, Vara, Lille När, Professor Varför, Sed-Ann, Hure och Vemma bygger på tydliggörande pedagogik och kan användas för att ge struktur och strategistöd.


De tre gröna Funkarna, Sensibella, Titti och Höran, kan användas för att utforska hur barnet känner och upplever kring något. Titti kan hjälpa barnet att sätta ord på vad det sett, Höran på vad det hört  och Sensibella på vad det känt. De kan också användas för att hjälpa barnet att förstå hur andra upplevt något.

 

HUR DU KAN ANVÄNDA FUNKARNA

 

Här kan du ladda ned Funkarnas användarguide: PDF

 

 

 

I Funkarnas barnböcker lär du känna Funkarna tillsammans med barnet och får möta Funkarnas ärkefiende, Agata Kaos. När något inte funkar hos er har sannolikt Agata Kaos varit på besök. Hon har en kaosmaskin som stjäl information och älskar att kaosa till tillvaron. Då är det tur att man kan ta hjälp av Funkarna. Alla gillar vi när det funkar!

FUNKARNAS VISION


Vi vill ge alla barn en röst och göra dem delaktiga i fler beslut i vardagen.


Vi vill att barn och vuxna lättare ska nå och förstå varandra.


Vi vill minska onödig stress och få vardagen att fungera för alla.

Magiskt
Hure
Pedagoger
Varfor